Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi nepravilnosti v postopku pridobivanja naziva zdravstvena svetnica, ki je stopnja...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik in nas seznanil s sklepom občinskega sveta Občine Kočevje z dne 25. novembra 2013, ki...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik in navajal neodziv Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javnega sklada (SSRS) na...

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil, da je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani (sodišče) o njegovem ugovoru zoper obtožnico...

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je približno tri leta zaposlen v družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo zasebnega...

Varuh je ob obisku enega izmed domov za starejših v vlogi DPM v letu 2013 med drugim ugotovil, da so bili posebni varovalni ukrepi (PVU) uporabljeni...


Pobudnik je za svoja otroka v šoli želel dobiti potrdilo o šolanju. Starša otrok sta razvezana in otroka sta zaupana v varstvo in vzgojo materi. Šola...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel več pobud posameznikov, ki so iz različnih razlogov ostali brez stalnega prebivališča, a ga tudi niso...