Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Pobudnik je v dopisu Varuhu človekovih pravic zatrjeval poseg v pravico do peticije. Na Informacijskega pooblaščenca je naslovil vprašanje, na...

Več
Povzetek:

Kadar volivec na volitvah zazna nepravilnosti, ima pravico, da v treh dneh od dneva glasovanja vloži ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ustni...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel dopis osebe, ki se je s pritožbo obrnila na eno izmed...


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v letnem poročilu za leto 2016 pisal o primeru kršitev pravic pobudnikov do sodelovanja pri...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik z navedbo, da je bil 17. 12. 2015 hospitaliziran na zaprti oddelek psihiatrične...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je konec leta 2014 obrnil pobudnik, ki je na Državni zbor RS in Vlado RS julija 2012, decembra 2013 ter...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil se je obrnil oče polnoletnega otroka z motnjo v duševnem razvoju, ki mu je bila v postopku...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je na Državni zbor RS in Vlado RS julija 2012, decembra 2013 ter julija 2014 naslovil...