Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki meni, da so mu zaradi določbe drugega odstavka 3. člena Statuta Obrtno-podjetniške...

, ustvaril/-a VČP

Tri dni pred dnem glasovanja na izrednih državnozborskih volitvah smo prejeli pobudo pripadnikov slovenskega kontingenta v silah KFOR na Kosovu, ki so...

, ustvaril/-a VČP

Občani Mestne občine Koper (MOK) so na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) naslovili pobudo zaradi kršitve volilne pravice iz 43....

, ustvaril/-a VČP

Starša sta Varuha človekovih pravic RS (Varuh) prosila za mnenje o sodbi okrožnega sodišča, s katerim je bila njunemu odraslemu otroku odvzeta volilna...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik (podmladek politične stranke) je javno prireditev nameraval organizirati na javni površini v občinski lasti, občina pa je kot lastnica...

, ustvaril/-a VČP

Varuh je prejel pobudo zoper poslovanje Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in...