Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik naj bi od Vlade RS in MNZ že skoraj leto in pol neuspešno poskušal pridobiti zapisnik seje vlade, ki naj bi se nanašal na izključno uporabo...

, ustvaril/-a VČP

Na to problematiko smo opozorili že v letnem poročilu (LP) za leto 2001. Ugotovili smo, da se proračunska sredstva dodeljujejo brez vnaprej sprejetih...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je pri turističnem podjetju kupil vstopnice za ogled nogometnega prvenstva v Južni Koreji. Pozneje je od mobilnega operaterja na svoj naslov...

, ustvaril/-a VČP

Dom oskrbovancev je na varuha naslovil vprašanje, ali je izobešanje podatkov o oskrbovancih na informacijski plošči v sprejemni avli doma kršitev...

, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil stanovalec doma upokojencev. V pobudi je navajal, da naj bi socialna delavka doma odpirala njegovo zasebno...

, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je v pobudi navajal, da knjižnica ob vpisu ali ob obnovitvi članarine od uporabnikov zahteva...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnico, uživalko družinske pokojnine po pokojnem možu, je območni zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Mariboru obvestil, da po umrlem...