Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Pobudnica je Varuha opozorila na sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je ugotovilo, da je Komisija za preprečevanje korupcije pritožnici z...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije se je obrnilo večje število oseb (13 pisno, 5 telefonsko) z vprašanjem, zakaj se morajo pri plačilu...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je kot oškodovanec kaznivega dejanja s strani okrožnega državnega tožilstva (ODT)...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je navedel, da je na Ministrstvo za zdravje (MZ) naslovil anonimno prijavo oziroma...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je kot oškodovanec kaznivega dejanja s strani okrožnega državnega tožilstva (ODT)...

Več


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo, v kateri je pobudnik izpostavil javno objavo imen in priimkov učencev z odobrenim plačilom...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki meni, da je zbiranje osebnih podatkov obdolžencev in prič v kazenskem postopku, kot...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil, da trgovci in nekatere druge institucije ob uveljavljanju popusta za upokojence zahtevajo zadnji izpisek pokojnine, iz...

Več