Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je z mnenjem obrnila pobudnica v zvezi s hranjenjem odločb o odobritvi brezplačne pravne pomoči (bpp) v sodnih...

, ustvaril/-a VČP

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku zaradi določitve stikov pozvalo pobudnico k predložitvi kartotek in spisov mladoletnih otrok, ki ju je...

, ustvaril/-a VČP

Že v lanskem letnem poročilu smo izpostavili pomisleke ob vprašanju nalaganja bremen stroškov arheološke raziskave investitorju. Ustava sicer varstvo...

, ustvaril/-a VČP

Seznanjeni smo bili z ravnanjem vodstva banke, ki je zaposlene v dopisu, poslanem po elektronski pošti, seznanila z novim režimom oziroma delovnimi...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nas je opozorila na preizkus usposobljenosti za opravljanje del v ugledni državni ustanovi, na katerem je bila udeležba prostovoljna....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je opozoril na izrazito senzacionalističen članek enega od tabloidnih časnikov o »rekordnih umorih«, ki med drugim opisuje umor petih...

, ustvaril/-a VČP

Blagajničarka v trgovskem centru v Ljubljani naj bi brez privoljenja pobudnika prek čitalnika prebrala podatke z njegove bančne kartice v računalniški...

, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je želel našo presojo legalnosti videonadzora na delovnem mestu. Pobudniku smo, ker ni...