Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je v času iskanja novega zakupnika opustil zakonsko naloženo dolžnost dejanske skrbi za kmetijsko zemljišče v...

Več

Ob upoštevanju vsega navedenega menimo, da je Vlada RS kršila 69. člen Ustave tako, da ni zagotovila ustreznega nadomestila oziroma odškodnine, ki bi...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Načelo dobrega upravljanja zahteva, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel odgovor tožilstva ne da bi to moral prositi in brez posredovanja Vaaruha.

Več

Upravni organ je po mnenju Varuha samovoljno posegel v obliko zapisa priimka makedonske državljanke (ter zamenjal črko »Š« s »SH«), kljub temu, da je...

Povzetek:

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) bo, na podlagi opozorila Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) o napačnem razumevanju...

Več
Povzetek:

Če stranka upravičeno pričakuje dodaten odziv organa, se ta ne more sklicevati na 17. člen Uredbe o upravnem poslovanju. Skladno z načelom dobrega...

Več
Povzetek:

Varuh ni videl pravne podlage, ki bi za vračilo davka na promet nepremičnin zahtevala soglasno razdrtje kupoprodajne pogodbe, predvsem pa je dvojno...

Več