Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude


Zaradi izvajanja pripora se pobudnica ni mogla sama prosto odločati o tem, ali se bo udeležila pogreba bližnjega sorodnika, saj je bila pod oblastjo...


Zagovornik je Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) seznanil s položajem pobudnika, ki se je na podlagi odločbe Okrožnega sodišča v...

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel anonimno pismo, v katerem je avtor navedel, da je pravosodni policist pri opravljanju...


Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je med drugim navedla, da ji je bila obtožnica vročena petnajst dni po...


Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil, da teče pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani (sodišče) zoper njega in soobdolžence kazenski...

Pobudnik je navedel, da je zaradi zdravstvenih težav na Okrožno sodišče v Kopru naslovil več vlog za premestitev iz pripora v ustrezno zdravstveno...

Zagovornik pripornika je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z vlogo, ki jo je 24. 2. 2014 naslovil na Zavod za prestajanje kazni zapora v...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer pobudnice, ki se že več kot mesec dni nahaja v priporu v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ)...