Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Za odvzem prostosti, ki mora biti s strani policistov ustrezno evidentiran, se šteje vsaka omejitev prostosti, ki pomeni prisilno zadržanje. Na...

Več
Povzetek:

Prepoved uporabe lastne obleke, perila in obutve v ZPKZ Dob pri Mirni, ki v svojem hišnem redu kot pravilo določa nošenje zavodskih oblačil, morajo...

Več


Zaradi izvajanja pripora se pobudnica ni mogla sama prosto odločati o tem, ali se bo udeležila pogreba bližnjega sorodnika, saj je bila pod oblastjo...


Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval, da je bil po besedah direktorja zavoda in zavodskega...


Zagovornik je Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) seznanil s položajem pobudnika, ki se je na podlagi odločbe Okrožnega sodišča v...

Kadar gre za sprejem osebe, ki ji je odvzeta poslovna spodobnost, v oddelek pod posebnim nadzorom v nujnem primeru, je treba uporabiti določila ZDZdr,...

Pobudnica je bila direktorica Doma starejših občanov (DSO) v obdobju od leta 2010 do leta 2015. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) z julija...

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel anonimno pismo, v katerem je avtor navedel, da je pravosodni policist pri opravljanju...