Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Pobudnik je navedel, da je zaradi zdravstvenih težav na Okrožno sodišče v Kopru naslovil več vlog za premestitev iz pripora v ustrezno zdravstveno...

Med obravnavanimi zadevami je bilo tudi zaprosilo UIKS za stališče Varuha o svobodni izbiri obsojenca iz ZPKZ Dob pri Mirni v zvezi s slikarskimi...

Varuh je ob obisku enega izmed domov za starejših v vlogi DPM v letu 2013 med drugim ugotovil, da so bili posebni varovalni ukrepi (PVU) uporabljeni...

Zagovornik pripornika je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z vlogo, ki jo je 24. 2. 2014 naslovil na Zavod za prestajanje kazni zapora v...

Varuh je že nekajkrat opozoril na problematiko prezasedenosti Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor (Enota), kot tudi na...

Odločanje o pritožbi zoper sklep o ustavitvi izvrševanja varnostnega ukrepa bi moralo biti hitro

 

Enota za forenzično psihiatrijo Oddelka za...


Po določilih Kazenskega zakonika (KZ-1) je najdaljše možno trajanje ukrepa obveznega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu pet let. Vendar se v...


Pobudnik je bil zaradi prisilne hospitalizacije sprejet v Psihiatrično kliniko Ljubljana (PKL) 13. 6. 2014. O njegovem sprejemu je bilo še isti dan na...