Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh že več kot 10 let prejema pobude, iz katerih izhajajo očitki zoper inšpekcijske postopke na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP), in...

Zakon o ohranjanju narave (ZON) vključuje tudi določila o vožnji z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila v naravnem okolju. Med obravnavo...

V obratu za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je 20. 7. 2017 je prišlo do požara. Varuh takoj po požaru ni ugotovil...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) namenja posebno pozornost področju sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov,...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel več dopisov s strani posameznikov, civilnih iniciativ in...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval lastno pobudo v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti v Republiki Sloveniji....


Varuh je konec leta 2015 na lastno pobudo pričel z obravnavo problematike nadzora, prodaje in ocenjevanja tveganj kemikalij pri nelegalni proizvodnji...

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi neodzivnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) na njene dopise. Varuh je na...