Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval več pobud, ki jim je bilo skupno nezadovoljstvo pobudnikov z izvedenimi meritvami...

Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje
Priporočilo: Varuh je pristojnemu ministrstvu predlagal, da pozorno prouči problematiko meritev izupstov v okolje in v novi ureditvi zagotovi neodvisen nadzor ter financiranje meritev.

Varuh meni, da v obravnavani zadevi ni spoštovano načelo ekonomičnosti postopka, ki je eno temeljnih načel v Zakonu o splošnem upravnem postopku...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

V skladu z veljavno ureditvijo pooblaščenca, ki izvaja meritve izpustov v okolje, naroči in plača upravljavec naprave. To dejstvo vnaša dvom v samo...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic (Varuh) večkrat prejme pobude, kjer posamezniki tožijo, da jih moti hrup, ki prihaja iz gostinskega lokala. V konkretnem...

Več
Povzetek:

Občina Ajdovščina je tudi na podlagi intervencije Varuha pričela z izvedbo projekta obnove kala in odgovorila pobudnici na njene dopise, na katere...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, ki se je nanašala na problematiko hrupa zaradi cestnega in železniškega...

Več

Varuh že več kot 10 let prejema pobude, iz katerih izhajajo očitki zoper inšpekcijske postopke na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP), in...