Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel dopis matere samohranilke z dvema otrokoma. Pobudnica je prosila za posredovanje zaradi domnevno...

Povzetek:

Varuh se je s primerom seszanil iz medija in odprl pobudo na lastno iniciativo. V hiši živi zgolj ena stanovalka, ki naj bi morala zaradi neurejenih...

Več
Priporočilo: Pobuda ni bila utemeljena. Vendar ob tem opozarjamo na nujnost, da v pravni red Republike Slovenije vključimo pravico do vode kot temeljno človekovo pravico.


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je ponovno obrnila pobudnica in navajala   težave v zvezi z avtocesto, ki poteka v bližini njenega...

Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več posameznikov in skupin, ki izražajo nasprotovanje privatizaciji vode, ki naj bi jo omogočali...

Več
Priporočilo: Varuh je v svojem osemnajstem rednem letnem poročilu za leto 2012 objavil tudi priporočila, med drugimi (stran 201) tudi, da naj se v pravni sistem Republike Slovenije vključi pravica do pitne vode kot temeljna človekova pravica.

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki naj bi imel težave v zvezi z »družinskim grobom«.

Varuh že več let, tudi v letnih...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), saj naj se Mestna občina Maribor ne bi odzivala na njene pisne vloge v zvezi s...

, ustvaril/-a VČP
Povzetek:

Utemeljeno smo domnevali, da služba vlade za lokalno samoupravo posameznike, ki se obračajo na njo, najprej seznani s svojimi pristojnostmi in obsegom...

Več
, ustvaril/-a VČP

V juniju 2008 so mediji zelo izpostavili domnevno dvomljive okoliščine v zvezi s smrtjo in pokopom pokojnika. Pokojnik naj bi bil namreč upepeljen že...