Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Varuh se je s primerom seszanil iz medija in odprl pobudo na lastno iniciativo. V hiši živi zgolj ena stanovalka, ki naj bi morala zaradi neurejenih...

Več
Priporočilo: Pobuda ni bila utemeljena. Vendar ob tem opozarjamo na nujnost, da v pravni red Republike Slovenije vključimo pravico do vode kot temeljno človekovo pravico.
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več posameznikov in skupin, ki izražajo nasprotovanje privatizaciji vode, ki naj bi jo omogočali...

Več
Priporočilo: Varuh je v svojem osemnajstem rednem letnem poročilu za leto 2012 objavil tudi priporočila, med drugimi (stran 201) tudi, da naj se v pravni sistem Republike Slovenije vključi pravica do pitne vode kot temeljna človekova pravica.