Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je navajal, da mu je delovno razmerje prenehalo 19. 2. 2009. Delodajalec mu ni izplačal plače za januar, niti mu ni nameraval izplačati...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je v pobudi navedel, da mu je delodajalec (družba z omejeno odgovornostjo) izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker naj bi v času...

, ustvaril/-a VČP

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije nas je seznanil s težavami 23 delavcev podjetja Nizke rudarske gradnje, d. d., Maribor. Navedli so,...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, proizvodna delavka v invalidski delavnici, je opisovala šikaniranje, ki ga je doživljala na delovnem mestu. Direktor jo je šikaniral zaradi...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, je 20. 5. 2008 odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec ga je iz...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila skupina umetnikov, zaposlenih v enem od javnih zavodov na področju kulture. Navedli so, da se v...