Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) navajala, da je bila zadnje tri mesece v letu 2013 zaposlena pri delodajalcu, kjer je bila...

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter da je bil zaposlen v...


Varuhu človekovih pravic RS je naslovil pobudo bivši uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije. Pobudniku je pogodba o zaposlitvi v...

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je približno tri leta zaposlen v družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo zasebnega...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo, katere vsebina se je nanašala na določilo četrte točke 47. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuhu) sta naslovila pobudo zakonca, državljana BIH, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Navajala sta, da je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nam je posredoval pritožbo, naslovljeno na delodajalca, večjo trgovsko hišo. Navedel je, da je že nekaj dni po nastopu dela prodajalca k...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je pritožila zoper delodajalca (družbo z omejeno odgovornostjo). Navedla je, da ji je na nepravilen način poskušal vročiti odpoved...