Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica z navedbo, da ji je bil že februarja 2020 priznan status žrtve vojnega...

Več