Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neželena včlanitev v politično stranko

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel dopis osebe, ki se je s pritožbo obrnila na eno izmed političnih strank, da so jo proti njeni volji včlanili vanjo. Pošiljatelj je bil mnenja, da to predstavlja zlorabo njegovih osebnih podatkov ter zahteval, da ga izbrišejo iz evidenc in mu hkrati pojasnijo, kako je prišlo do napake.

Omenjena politična stranka je pritožniku odgovorila, v vednost pa odgovor poslala tudi Varuhu. Pritožniku so se opravičili in mu sporočili, da so ga brisali iz vseh evidenc. Pojasnili so, da so na sedež stranke prejeli »anketo«, v kateri je bil pri vprašanju, ali želi vstopiti v to politično stranko, obkrožen »DA«, na tej podlagi pa so mu nato poslali člansko izkaznico in kadrovski vprašalnik. Pritožniku so posredovali tudi kopijo navedene ankete ter izrazili obžalovanje, da je nekdo izrabil njegove podatke in povzročil nastale nevšečnosti.

Pobudo, v kateri je bila zatrjevana zloraba osebnih podatkov s strani politične stranke, je Varuh prejel tudi že v letu 2016. V tistem primeru se je oglasil pobudnik, ki je navedel, da je drugi dan po upokojitvi od ene izmed političnih strank po pošti prejel vabilo v članstvo. Na Varuhovo posredovanje je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zagotovil, da je varnostni forum sprejel nekatere dodatne ukrepe za zagotavljanje še boljše varnosti osebnih podatkov novih upokojencev na vseh kritičnih točkah. Pobudniku pa smo še pojasnili, da lahko v okviru pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki od politične stranke sam zahteva pojasnilo o tem, kateri zavod jim je poslal informacije o njegovi upokojitvi. Seznanili smo ga tudi z možnostjo, da se obrne na Informacijskega pooblaščenca. Žal nas pobudnik nato ni več seznanil o tem, kako se je odločil. 0.5-47/2018

Natisni: