Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Videonadzor - vprašanje varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Ukrepanje nadzornikov za varstvu osebnih podatkov pri Informacijski pooblaščenki zaradi nezakonitega izvajanja videonadzora v kabinah za pomerjanje oblačil v znanem trgovskem centru, so povečali zanimanje javnosti za vprašanja varstva zasebnosti in osebnih podatkov.

Varuh človekovih pravic je na podlagi obravnavanih pobud v minulih letih večkrat opozarjal na zakonsko podnormiranost pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov ob izvajanju videonadzora. V poročilu za leto 2002 smo v točki 2.2.3 (http://www.varuh-rs.si/index.php?id=218#172) posebej opozorili na potrebo po zakonski ureditvi videonadzora z vidika varstva osebnih podatkov. Takrat smo vladi predlagali, da to vprašanje obravnava in čimprej pripravi ustrezne zakonske rešitve, ki bodo zagotovile podlago za zakonito izvajanje videonadzora. Ta predlog je podprl tudi Državni zbor v 5. točki priporočil ob obravnavi tega poročila. Takrat videonadzor zakonsko ni bil urejen, zato je bila vsaka obdelava osebnih podatkov na tej podlagi brez pisne privolitve posameznika, nezakonita; ukrepanje takratnega inšpektorja za varstvo osebnih podatkov zoper kršitelje pa nesmiselno, saj je bilo kršiteljev preveč. Sankcioniranje bolj ali manj slučajno ujetih »grešnih kozlov« ob tako velikem razkoraku med strogimi zakonskimi zahtevami in prakso, ki je šla svojo pot, ne bi bilo smiselno. Ugotovili smo, da je rešitev le v ustrezni dopolnitvi zakona, ki bo reguliral pogoje za dovolitev videonadzora.

Varuh izraža zadovoljstvo, da je videonazor sedaj urejen v posebnem poglavju ZVOP-1, ki je začel veljati 1.1.2005 in da nadzorniki za varstvo osebnih podatkov nadzirajo izvajanje teh določb. Varuh je več let opozarjal tudi na kadrovsko šibkost nadzornih mehanizmov na tem področju, zato smo zadovoljni, da je bil sprejet naš predlog o združitvi nadzornih mehanizmov za varstvo osebnih podatkov in dostopnost do informacij javnega značaja in njihovi okrepitvi. Aktivnosti državnih nadzornikov bodo tudi pri nas na tem področju prispevale k oblikovanju ustreznih standardov in prakse, ki bo, skupaj z medijskim odzivom, delovala preventivno in dala podlage za nadaljnje izboljševanje zakona. Tako bo mogoče bolj učinkovito varstvo zasebnosti in človekovega dostojanstva na področjih, ki z razvojem tehničnih možnosti za zajemanje in prenos podatkov, dobivajo vse večji pomen.


Jernej Rovšek,
namestnik varuha

Natisni: