Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Posredovanje podatkov iz psihoterapevtske obravnave sodišču

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku zaradi določitve stikov pozvalo pobudnico k predložitvi kartotek in spisov mladoletnih otrok, ki ju je obravnavalo na zahtevo njunega skrbnika. Pobudnica je menila, da sodni poziv ni v skladu s strokovno doktrino (klinično) psihološkega dela, ki zahteva dosledno varovanje zaupnosti v terapevtskem procesu pridobljenih podatkov in varovanje psihodiagnostičnih sredstev.

Pobudnici smo posredovali mnenje Varuha človekovih pravic RS, da podatki iz psihoterapevtske obravnave ne morejo biti del sodnega spisa. Gre za občutljive osebne podatke, ki so med drugim, z vpogledom v spis, dostopni tudi »neupravičenim« osebam. Zato menimo, da lahko tovrstne podatke posreduje le sodišče določenemu izvedencu za izdelavo izvida in mnenja. 1.6-6/2008

Natisni: