Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja poslovala v občini Divača

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestnikom Ivanom Šelihom in svetovalkama Varuha Andrejo Srebotnik in Nevo Šturm v sredo, 2. 8. 2017, poslovala v občini Divača. V prostorih občine so imeli pogovore s šestnajstimi predhodno najavljenimi pobudniki. Pogovarjali so se tudi z direktorjem občinske uprave Iztokom Felicjanom, ker je bila županja Alenka Štrucl Dovgan odsotna. Varuhinja je ugotvitve poslovanja predsatvila na krajši novinarski konferenci.

Povedala je, da je največ pobudnikov izpostavilo problem hrupa. V kraju Dolnje Ležeče so deležni hrupa, ki prihaja iz avtoceste na eni strani in hrupa s strani železnice na drugi strani. Krajani si želijo, da se postavijo protihrupne ograje. Varuhinja bo njihov predlog za omilitev hrupa posredovala Slovenskim železnicam in DARS-u.

Prišli so tudi pobudniki, ki se srečujejo z nizkofrekvenčnim hrupom in infrazvokom, ki jih povzročajo vetrne elektrarne. Ta hrup navzven ni slišen in čez dan niti ni tako zelo moteč. Moteč postane ponoči, zato pobudniki predlagajo oz. si želijo, da bi se vetrne elektrarne čez noč (od 22.00 pa do 6.00 ure) izklapljale. Varuh je s to problematiko že seznanjen, je dejala varuhinja, in bo opravil poizvedbe ter to izpostavil tudi na mednarodni konferenci Okolje in človekove pravice: Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah, ki bo 15. 9. 2017.

Poleg omenjene problematike s hrupom so se varuhinja in njeni sodelavci srečali še z naslednjimi problemi, ki so jih predstavili pobudniki: neurejena lastniška razmerja, dedovanje, vračanje nacionaliziranega premoženja, nezadovoljstvo z delom sodišča, mobing na delovnem mestu v državni upravi, slab položaj upokojencev, problem vračila dvojno plačanih prispevkov, problemi razvez in dodelitev otrok ter stikov z njimi.

Varuhinja je zadovoljna, ker je v občini Divača zaznati manj socialnih težav, kot v večini občin v Sloveniji. Nižja od republiškega povprečja je tudi brezposelnost. Posebej je pohvalila občino Divača, ker ima brezplačno pravno pomoč za občane, kar je v občinah redkost. Občina daje Zavodu Dobra pot, ki nudi občanom vsako prvo soboto v mesecu brezplačno pravno pomoč, na voljo pisarno v prostorih občine.

Na konferenci je spregovoril tudi direktor občinske uprave Iztok Felicijan. Povedal je, da so uradovanja državnih ustanov na terenu zelo dobrodošla, saj se marsikateri občan težko odloči za pot v Ljubljano. Želijo si, da bi se za tovrstne obiske odločile tudi druge državne ustanove. Povedal je, da imajo na občini krajevni urad Upravne enote Sežana, ki deluje enkrat na teden in ga zaradi kadrovske stiske nameravajo zapreti. To bi bila za občino in njene občane velika izguba. Želijo si tudi, da bi imeli lokalnega policista. Zanj imajo urejeno tudi pisarno, vendar zaenkrat ostaja prazna.

Natisni: