Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja poslovala v Kranjski Gori

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič sta se v sredo, 17. 5. 2017, na poslovanju zunaj sedeža pogovorila s sedmimi ljudmi, ki so se prijavili na pogovor, saj so ocenili, da bi pri uveljavljanju svojih pravic potrebovali pomoč Varuha. Pogovori so potekali v prostorih Občine Kranjska Gora. Poslovanje zunaj sedeža je oblika dela Varuha človekovih pravic RS, ki jo izvaja že 22 let z namenom, da bi se približal tistim, ki ocenjujejo, da jim država in njeni organi kršijo pravice.

Varuhinja se je ob tej priložnosti srečala tudi s podžupanom Bogdanom Janšo in direktorico Občinske uprave Vesno Okršlar in se pogovorila o skrbi za občane v luči varovanja njihovih pravic. Ugotovitve poslovanja pa je predstavila na krajši novinarski konferenci. V zvezi z delom občine Kranjska Gora je prejela zgolj en primer in se s podžupanom in direktorico občinske uprave pogovorila, ali bi lahko občina še kako pomagala. Predstavnika občine sta jo seznanila, da je primer že zaključen, vsako dodatno ukrepanje bi pomenilo preseganje pooblastil občine.

Varuhinja je zadovoljna, da občina skrbi za ranljive skupine, navdušila jo je dostopnost stavbe za invalide.
Obžaluje, da tudi v tej občini mladi hodijo delat čez mejo, ocenjuje pa, da je na ta račun vsaj manj brezposelnosti in posledično manj socialnih stisk.

Povedala je, da so tudi v Kranjski Gori k njej prišli ljudje, vsak s svojo zgodbo, vse je nemogoče povezati z neko rdečo nitjo, saj vsaka kaže na neko specifično osebno stisko. Presenečena je bila, saj ni prišel nihče, ki bi imel socialne stiske.

Podžupan Bogdan Janša se je varuhinji zahvalil za obisk. Meni da Občina Kranjska Gora na področju vzgoje, izobraževanja in sociale deluje vzorno. Tudi v prihodnje pa se bo trudila, da bo prisluhnila vsem, ki se obračajo na župana in Občino.

Natisni: