Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Težave študenta pri pridobitvi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi napak upravne enote

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 26. 9. 2013 v vednost prejel dopis tujca iz Bosne in Hercegovine (pobudnik), naslovljen na Upravno enoto Ljubljana (UE Ljubljana), v katerem je izpostavil težave s pridobitvijo dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Pobudnik je prejel štipendijo za študijsko leto 2013/2014 v doktorskem programu Univerze v Ljubljani, zato je junija 2013 na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Banja Luki zaprosil za dovoljenje za začasno prebivanje. Pobudnik je navedel, da je bil juliju oziroma avgustu 2013 pozvan na dopolnitev vloge, kar je takoj naredil. V začetku septembra 2013 je prejel dopis z dne 14. 8. 2013, s katerim je bil pozvan na predložitev dokazila o zavarovanju za obdobje od 1. 9. 2013 do 1. 10. 2013, ki pa ga je že prej predložil. Pobudnik je izrazil skrb, saj ni bil obveščen o tem, ali je pridobil omenjeno dovoljenje ali ne, predviden datum odhoda v Republiko Slovenijo pa je imel 30. 9. 2013.

Varuh je 27. 9. 2013 preko telefona takoj stopil v kontakt z UE Ljubljana in izvedel, da je bilo dovoljenje za začasno prebivanje izdano že 11. 9. 2013, sedaj pa je v fazi izdelave izkaznice o dovoljenju za začasno prebivanje. Na dodatno pisno poizvedbo Varuha o dejanskem stanju zadeve je UE Ljubljana pojasnila, da je vlogo za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje prejela dne 3. 7. 2013. Ker pa k vlogi niso bila predložena vsa ustrezna dokazila, je preko Veleposlaništva Republike Slovenije v Banja Luki dne 8. 7. 2013 pobudnika pisno pozvala k predložitvi dokazila o ustreznem zdravstvenem zavarovanju. Dne 30. 7. 2013 je UE Ljubljana prejela omenjeno dokazilo, in sicer dve polici zdravstvenega zavarovanja. Ena polica je bila z veljavnostjo od 19. 8. 2013 do 1. 9. 2013. Pri pregledu vloge dne 14. 8. 2013 je bila spregledana druga posredovana zavarovalna polica zdravstvenega zavarovanja z veljavnostjo od 1. 9. 2013 do 20. 7. 2014, zato je pobudnika ponovno pozvala, da predloži dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji. Zakon o tujcih (ZTuj-2) v 33. členu med drugim določa, da mora tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, imeti ustrezno zdravstveno zavarovanje. Iz navedenega izhaja, da mora biti zdravstveno zavarovanje veljavno v času odločanja organa. Dne 9. 9. 2013 je pobudnik preko elektronske pošte sporočili, da je bilo ustrezno zdravstveno zavarovanje že predloženo. Ker je bilo pri ponovnem pregledu spisovne dokumentacije ugotovljeno, da so bila k vlogi predložena vsa ustrezna dokazila in ker je bilo iz potrdila o študiju razvidno, da bo pobudnik pričel s študijem v Republiki Sloveniji dne 1.10.2013, je bila vloga za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje dne 11.9.2013 rešena pozitivno. Dovoljenje za prvo prebivanje zaradi študija se zaradi pravočasnosti nastopa študija lahko izda primeren čas pred začetkom študija in UE Ljubljana naj bi to upoštevala. Izkaznica je bila izdelana dne 18. 9. 2013, UE Ljubljana pa jo je prejela dne 19. 9. 2013. Dne 27. 9. 2013 je bila izkaznica z dovoljenjem za začasno prebivanje poslana na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Banja Luko, ki jo je pobudniku vročilo, ta pa je lahko pravočasno nastopil študij.

Varuh je pobudo štel za utemeljeno, saj postopanje UE Ljubljana ni bilo skladno z načelom dobrega upravljanja. V postopku izdaje omenjenega dovoljenja je organ spregledal dokazilo, ki ga je posredoval pobudnik in ga nato pozival na dopolnitev vloge, posledično pa se je s tem zavlekel postopek izdaje dovoljenja za začasno prebivanje. Nadalje ne gre zanemariti tudi dejstva, da je UE Ljubljana prejela izkaznico 19. 9. 2013, Veleposlaništvu Republike Slovenije v Banja Luki pa jo je posredovala dne 27. 09. 2013, na dan, ko je Varuh telefonsko in pisno posredoval pri UE Ljubljana. 5.2-40/2013

Natisni: