Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nepravilno vročanje pošte v domu za tujce

Pobudnik je zaprosil za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Nastanjen je bil v centru za tujce. Menil je, da ni prav, da je nastanjen v tem centru, ker ga ne more zapustiti, ko si to želi. Po proučitvi pobude nismo ugotovili kršitev državnih organov. O tem smo pobudnika pisno seznanili.

Ker je pobudnik v nadaljnjih pogovorih trdil, da našega odgovora ni prejel, smo zadevo preverili pri centru za tujce. Odgovor smo dobili v nekaj dneh. Pojasnili so, da je ravno v času, ko je prispelo naše pismo, potekal policijski postopek, ker je bil v centru kršen javni red in mir, kjer je bil udeležen tudi pobudnik. Zato je eden od policistov od pismonoše v imenu pobudnika prevzel pošiljko in podpisal povratnico. Pošta pozneje pobudniku ni bila vročena. Pismo, kljub temeljitemu pregledu prostorov, ni bilo najdeno.

V centru so zoper policista, ki je svoje delo opravljal malomarno, disciplinsko ukrepali. Vsem uslužbencem centra so bila poslana tudi pisna navodila o poslovanju s pošto. Prejeli pa smo tudi opravičilo in zagotovilo, da se kaj takega ne bo več zgodilo. 5.2-8/2008

Natisni: