Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnava oseb, ki so prebolele covid-19

Kršitelj: NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje | Ministrstvo za zdravje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnica nas je seznanila, da je prebolela covid-19. Meni, da ji je z vzpostavljenimi ukrepi kršena pravica do gibanja, saj drugim ni nevarna. Želela je, da se ji izda potrdilo o prebolelem covid-19. Obrnila se je na NIJZ in MZ. Varuh je na NIJZ in MZ naslovil poizvedbo. MZ, ki je pridobilo tudi mnenje epidemiološke stroke NIJZ je Strokovno svetovalno skupino za covid-19 zaprosilo za mnenje. Strokovna skupina potrjuje predlog izvzetja od predložitve negativnega testa za osebe, ki so prebolele covid-19. V primeru pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa za obdobje treh tednov do treh mesecev od začetka bolezni se oseba smatra za nekužno in ne potrebuje dodatnega testiranja. Za primere krajše od treh tednov od začetka bolezni ali v primeru, da je okužba dokazana, serološko kužnost presodi izbrani osebni zdravnik.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel pobudo, v kateri je pobudnica navajala, da je prebolela covid-19. Zaradi vzpostavljenih ukrepov za preprečevanje covid-19 je menila, da ji je kršena pravica do gibanja, saj je bolezen prebolela in zato ne predstavlja več nevarnosti, da bi okužila druge. Opravila je tudi test na protitelesa, ki je pokazal prisotnost protiteles. Pobudnica je želela, da se ji izda potrdilo o preboleli bolezni, da se ji omogoči prosto gibanje in da se zanjo, kjer je to obvezno, ne zahteva testiranja. Pobudnica se je v zvezi z izdajo potrdila o preboleli bolezni obrnila na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvo za zdravje (MZ), vendar od njiju ni prejela odgovora. Zato se je po pomoč obrnila na Varuha.  

Varuh je na NIJZ in MZ naslovil poizvedbo. Zanimalo nas je, ali naslovni instituciji pripravljata morebitne usmeritve za osebe, ki so prebolele covid-19, kaj prebolela okužba pomeni za posameznika z vidika upoštevanja preventivnih zdravstvenih ukrepov in z vidika cepljenja proti covidu-19. Pričakovali pa smo tudi, da bosta NIJZ in MZ odgovorila pobudnici na njena vprašanja.

NIJZ nas je seznanil, da je v zvezi z osebami, ki so prebolele covid-19, sprejel stališče in ga posredoval MZ, Strokovni svetovalni skupini za covid-19, da ga obravnava in se do njega opredeli. Stališče epidemiološke stroke NIJZ je: »da prebolela bolezen covid-19 znotraj 1 - 3 (6) mesecev, dokazana z zdravniškim potrdilom, lahko predstavlja alternativo negativnemu rezultatu testa na covid-19 pri posameznih dejavnostih, za izvajanje katerih je potreben negativni test.« NIJZ tudi poudarja, da je spoštovanje osnovnih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (higiena rok, higiena kašljanja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask, prezračevanje prostorov) treba izvajati kljub preboleli bolezni ali cepljenju proti covidu-19, vse dokler v družbi ne dosežemo ravni zaščite, ki bo omogočila opustitev izvajanja osnovnih preventivnih ukrepov.

MZ je pridobilo strokovna izhodišča, ki jih je pripravil konzilij Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in stališče epidemiološke stroke NIJZ glede vpliva prebolele bolezni covid-19 na zahtevo predložitve negativnega testa pri posameznih aktivnostih. Na podlagi te dokumentacije je MZ zaprosilo za mnenje Strokovno svetovalno skupino za covid-19, da se opredeli do možnosti izjeme od testiranja v primeru, da je oseba prebolela covid-19. Strokovna skupina je sprejela naslednji sklep: “Strokovna skupina potrjuje predlog izvzetja od predložitve negativnega testa za osebe, prebolele covid-19. V primeru pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa za obdobje treh tednov do treh mesecev od začetka bolezni, se oseba smatra za nekužno in ne potrebuje dodatnega testiranja. Za primere krajše od treh tednov od začetka bolezni ali v primeru da je okužba dokazana serološko kužnost presodi izbrani osebni zdravnik.”

Osebe, ki so prebolele covid-19, so praviloma imune od 3 tednov do 3 mesecev od potrjene okužbe. Osebe to lahko dokazujejo s pozitivnim izvidom brisa na prisotnost SARS-CoV-2 s testom PCR ali hitrim antigenskim testom, ki je starejši od 3 tednov in ne starejši od 3 mesecev od dneva odvzema brisa. V tem obdobju se smatra, da oseba ni več kužna in ne potrebuje dodatnega testiranja. Za primere, krajše od treh tednov od začetka bolezni, ali v primeru, da je okužba dokazana, serološko kužnost presodi izbrani osebni zdravnik. Kot dokazilo, da je oseba prebolela covid-19, se šteje tudi izpolnjen obrazec zdravnika, ki potrjuje, da oseba ni več kužna. MZ je pripravilo tudi predlog obrazca za zdravniško potrdilo.

MZ se je opredelilo tudi glede cepljenja in s tem povezane zaščite pred okužbo s covidom-19. Mnenje, ki ga je sprejela Posvetovalna skupina za cepljenje v zvezi s testiranjem zdravstvenih delavcev, je, da se zaščita po polnem cepljenju vzpostavi po sedmih ali štirinajstih dneh od prejema drugega odmerka cepiva, kar je odvisno od vrste cepiva. Ko je vzpostavljena zaščita, testiranje ni potrebno v naslednjih treh mesecih, razen, če se pri osebi pojavijo simptomi bolezni. V prihodnosti, ko bo število polno cepljenjih prebivalcev večje, pa bo MZ pristopilo tudi k ureditvi določenih izjem v predpisih, kot je npr. testiranje.

Pobudnica je prejela odgovora NIJZ in MZ. Varuh ocenjuje, da sta NIJZ in MZ kršila načelo dobrega upravljanja, saj se na pisanja pobudnice nista odzvala, to sta storila šele po posredovanju Varuha. Pozdravljamo pa prizadevanja NIJZ in MZ, ki sta s skupnimi močmi oblikovala in sprejela stališče obravnave oseb, ki so prebolele covid-19. 9.4-1/2021

Natisni: