Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Različna obravnava učenk na državnem tekmovanju iz geografije

Varuh je prejel pismo ravnateljice (v nadaljevanju: pobudnica) osnovne šole, ki je zatrjevala kršitev pravice do pridobitve zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz geografije za njihovi učenki. Komisija za tekmovanje (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi rezultatov učenkama dodelila le srebrno priznanje, kljub temu, da sta imeli enako število točk kot drugi dobitniki zlatih priznanj. Pobudnica se je na odločitev pritožila, vendar neuspešno. Komisija se je sklicevala na 25. člen Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj, ki določa število podelitev zlatih priznanj, glede na število tekmovalcev. Glede na število tekmovalcev je bilo v letošnjem letu dovoljeno podeliti 65 zlatih priznanj. Iz rezultatov je izhajalo, da ima 52 tekmovalcev 37 točk, 14 tekmovalcev pa 36 točk. Komisija je tehtala med možnostjo, da podeli le 52 zlatih priznanj oziroma, da poišče rešitev, ki bi omogočila še podelitev 13 dodatnih zlatih priznanj. Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije ne določa merila, ki bi veljalo, če imajo tekmovalci enako število točk. Zato je Komisija upoštevala del merila, ki je v Pravilniku o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije že napisan za šolsko raven. Pri tem se je Komisija držala načel, da nihče iz skupine 52 nosilcev zlatega priznanja ne bo diskriminiran in da je bila razlika med ostalimi kandidati dosežena na tekmovalnem polju. Na podlagi dodatnega merila - terenskega dosežka - je bilo podeljenih še 12 zlatih priznanj.

Varuh je pobudo štel za utemeljeno in pritrdil mnenju pobudnice. Zavzeli smo stališče, da je Komisija, kljub dobremu namenu, da podeli preostala zlata priznanja, diskriminirala učenki. Iz 24. člena Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije namreč izhaja le, da se za napredovanje na naslednjo raven tekmovanja upošteva večje število točk, doseženih na terenskem delu tekmovanja. Omenjeni člen velja za udeležence območnega, ne pa tudi državnega tekmovanja. Varuh zato meni, da določb 24. člena ni možno na tak način uporabiti tudi za državna tekmovanja, saj nič v omenjenem členu ne kaže na to, da bi se določbe tega člena lahko uporabljale kot kriterij, komu se podeli zlato priznanje na državnem tekmovanju.

Zavodu RS za šolstvo (v nadaljevanju: Zavod) smo predlagali, da dopolni določbe Pravilnika tako, da do omenjenih situacij ne bo več prihajalo in da bo vnaprej jasno, kateri kriteriji veljajo v primeru, če večje število tekmovalcev na državnem tekmovanju, zbere enako število točk. Zavod nas je obvestil, da so dopolnitve Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije že pripravljene. Naše posredovanje smo ocenili za uspešno. 5.8-26/2016


Natisni: