Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob mednarodnem dnevu invalidov varuh poziva k ukrepanju

Pred mednarodnim dnevom invalidov, ki ga obeležujemo jutri, 3. decembra, varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da se je Slovenija z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov (Konvencija), zavezala, da bo zagotovila in spodbujala polno uresničevanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse invalide brez kakršnekoli diskriminacije zaradi invalidnosti.

»Žal trenutno stanje v državi ni v korist invalidov, zaskrbljujoče je na primer, da se gibalno oviran invalid še skoraj 12 let po sprejemu Zakona o izenačevanju možnosti invalidov še vedno znajde pred nepremostljivo oviro, stopnico, pred vhodom v javno šolo, v center za socialno delo, lekarno ali drugo javno ustanovo. V mojem mandatu smo dosegli, da so bili na področju invalidov narejeni določeni premiki, žal pa večina naših priporočil glede njih ostaja neuresničenih. Očitno je, da v Sloveniji potrebujemo neodvisno telo za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov. Na to pri Varuhu opozarjamo že 12 let in smo tudi pripravljeni prevzeti to pomembno in odgovorno nalogo,« poudarja varuh Svetina.

Z vidika implementacije Konvencije Varuh človekovih pravic opozarja tudi na neizvajanje deinstucionalizacije, ki je v Sloveniji pogosto napačno razumljena. »Pravica invalidov je, da živijo neodvisno in so vključeni v skupnost. Skrajni čas je, da pristojni čim prej v dialogu z zainteresirano civilno družbo pripravijo celovito strategijo deinstucionalizacije, ki bo upoštevala mednarodne standarde spoštovanja pravic invalidov. Veliko pozornosti pri Varuhu namenjamo tudi zagotavljanju osebne asistence in s tem povezanimi vprašanji. Novela Zakona o osebni asistenci, ki je bila sprejeta lani oktobra, predstavlja potreben korak naprej v pravo smer, pričakujem pa, da se že uveljavljene pravice do osebne asistence ne bodo krnile,« še dodaja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: