Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinjo v Kočevju seznanili z aktivnostmi na področju romske problematike

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s sodelavci v četrtek, 10. 5. 2018, sestala z občinskimi svetniki in predstavniki izvajalcev javnih služb, ki so ji predstavili, kako poskuša občina razreševati  problematiko, povezano z romskimi prebivalci.

Opozorjeno je bilo, da občina pogreša predvsem sistemske ukrepe, ki bi jih morala opredeliti, pa tudi financirati država. Pristojni državni organi se prepogosto sploh ne odzovejo na predloge in pobude občin, ki so prepuščene svojim finančnim zmožnostim, pa tudi iznajdljivosti posameznikov pri razreševanju konkretnih težav.

Država bi morala zato poleg ustreznih spodbud zagotoviti predvsem, da bodo tudi izrečene sankcije dejansko in učinkovito izvršene, saj morajo biti ukrepi pravne države enaki za vse prebivalce.

Natisni: