Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Bivanje v tujini in upravičenost do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine

Pobudniku, upokojencu s stalnim prebivališčem v Sloveniji, je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pojasnil, da do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine po Zakonu o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov ni upravičen, ker biva v tujini. Po posredovanju Varuha je ZPIZ ugotovil, da je bilo pojasnilo napačno. Solidarnostni dodatek je bil pobudniku nato tudi izplačan.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil upokojenec, ki je bival v tujini in je od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) prejel dve različni pojasnili glede upravičenosti do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine po Zakonu o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Najprej mu je ZPIZ pojasnil, da je do tega solidarnostnega dodatka upravičen, nato pa mu je sporočil, da se je pri ponovnem pregledu zadeve ugotovilo, da do njega ni upravičen, čeprav ima v Centralnem registru prebivalstva prijavljeno stalno prebivališče, ker je njegovo dejansko stalno bivališče in center življenjskih interesov v tujini.

 

Na podlagi prve alineje drugega odstavka ZUOPVCE v zvezi s 67. členom Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) so upravičenci do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalke oziroma uživalci pokojnin, ki jih izplačuje ZPIZ, katerih prejemek je za mesec december 2021 (skupaj s pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izplačano v januarju 2021) znašal 1.000 evrov ali manj.

Varuh se je na ZPIZ obrnil, ker zakon ne določa, da je poleg stalnega ali začasnega prebivališča treba izpolnjevati tudi pogoj dejanskega bivanja v Republiki Sloveniji. Videti je bilo, da ZPIZ s svojim tolmačenjem oži krog upravičencev do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine, ki ga določa zakon.

ZPIZ je znova pregledal pobudnikovo zadevo in sporočil, da je bilo pravilno prvo pojasnilo in da je pobudnik do solidarnostnega dodatka upravičen, saj se je poleg višine pokojnine pri izplačilu solidarnostnega dodatka upošteval tudi podatek o stalnem ali začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji v decembru 2021, in sicer je ZPIZ upošteval, da so imeli zavarovanci vsaj en dan v decembru 2021 prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

ZPIZ je nato pobudniku izplačal solidarnostni dodatek, Varuh pa je ZPIZ-u predlagal, da se, če obstaja možnost enake napake tudi v drugih tovrstnih primerih, te primere preveri in morebitne napake odpravi. 9.15-2/2022

 

 

 

Natisni: