Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sklep sodišča o ukrepu obveznega psihiatričnega zdravljenja z napako

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo naleteli na sklep Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja po 64. členu Kazenskega zakonika (KZ). Pri tem smo ugotovili, da je bil v obrazložitvi tega sklepa (ki je bil tudi napačno opremljen z žigom Okrožnega sodišča na Ptuju) navedeno, da sme izrečeni ukrep trajati najdalj dve leti, čeprav sme ta ukrep po določbah KZ trajati do deset let.

Točen zapis o maksimalnem zakonskem času trajanja izrečenega ukrepa je za obdolženca, ki mu je ukrep izrečen, nedvomno pomemben. Sodišče smo zato na svoje ugotovitve opozorili. Napako je sodišče potrdilo z navedbo, da je v obrazložitvi sklepa pomotoma zapisalo, da sme ukrep trajati najdalj dve leti, saj sme toliko trajati ukrep, izrečen po 65. členu KZ (obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti). 3.7-17/2008
   

Natisni: