Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zavračanje pomoči centra za socialno delo

Opozorjeni smo bili na težave mlajše ženske, pobudnik je želel ostati anonimen. V pismu je bilo zapisano, da ima gospa resne zdravstvene težave in bi nujno potrebovala ustrezno obravnavo. Odvisna je od alkohola, prav tako njen mož. V družini so pogosti spori in nasilje, center za socialno delo (CSD) pa naj ne bi ukrenil ničesar.

Opravili smo poizvedbo pri pristojnem CSD. Pojasnili so nam, da razmere v družini poznajo in si zato že dlje časa prizadevajo, da bi gospa sprejela njihovo pomoč. Vsakič, ko je bila možu izrečena prepoved približevanja, so jo obiskali na domu, jo povabili na center, ji ponudili pomoč in podporo pri nameščanju v varno hišo, materinske domove in pri zdravljenju alkoholizma. Gospa pa je vse oblike pomoči, z izjemo izredne denarne socialne pomoči, odklonila. Ker je njeno zdravstveno stanje resno, so ji pomagali urediti zdravstveno zavarovanje in pridobiti napotnico, vendar bolnišnično zdravljenje odklanja. Na CSD so izdelali tudi tak načrt možnih pomoči, da bi jo prepričali o čimprejšnji hospitalizaciji.

Resnične so bile navedbe osebe, ki nas je opozorila na resnost primera, pritožba nad neaktivnostjo CSD pa se je izkazala za neutemeljeno. Čeprav bi bila gospa upravičena do različnih oblik pomoči, ki so ji bile tudi ponujene, je CSD lahko izvedel le tiste storitve, ki jih je bila pripravljena sprejeti. Morda bi kazalo še več pozornosti nameniti motiviranju pobudnice, da bi bila pripravljena sprejeti ponujeno pomoč. 3.9-16/2009

Natisni: