Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti v zvezi z dokupom let pravilna

Ustavno sodišče Republike Slovenije je obravnavalo Zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena, prvega in drugega odstavka 38. člena ter prvega in drugega odstavka 391. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je Varuh človekovih pravic vložil 9. 7. 2015.

Pri presoji ustavnosti določb je ugotovilo, da ne posegajo v človekovi pravici do socialne varnosti in do zasebne lastnine tistih zavarovancev, ki so dokupili dobo študija in služenja vojaškega roka po prej veljavnih predpisih in da torej zakon ni v neskladju z ustavo.

Varuh odločitev o vložitvi zahteve ocenjuje kot pravilno potezo, odločitev Ustavnega sodišča pa spoštuje.

Odločitev Ustavnega sodišča U-I-100/15 je v celoti na voljo na tej povezavi.

Natisni: