Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sprejem skupnih sistemskih rešitev pri obravnavi mladoletnih, ki bežijo od doma v druge družinske skupnosti


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v petek, 27. 1. 2017, udeležil delovnega posveta z naslovom Beganje mladoletnih v druge družinske skupnosti, ki ga je na Policijski postaji Ljubljana Moste organizirala Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi v sodelovanju s Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije.

Dogodka so se poleg predstavnikov policije udeležili še tožilstvo, sodišča, centri za socialno delo, zdravstvo in drugi, ki obravnavajo problematiko mladoletnih oseb, zlasti mladoletnic (tudi pod starostjo 15 let), ki od doma (pre)bežijo v druge družinske skupnosti in se ne želijo vrniti nazaj domov staršem.

S takšnimi primeri se je večkrat srečal tudi Varuh človekovih pravic RS (Varuh). Ugotavlja, da odločitev otrok za življenje drugje pogosto ni skladna z voljo staršev in so zato ti v hudi stiski. Varuh je v tovrstnih primerih zaznaval tudi precejšno stisko strokovnih delavcev centrov za socialno delo, kako razreševati nastale težave.

Za učinkovito delo pristojnih organov na tem področju je potrebno njihovo intenzivno in tesno medsebojno sodelovanje, zlasti pa čimprejšnjo ukrepanje. Namestnik varuhinje je zato pozdravil sprejem internih usmeritev za delo policistov, hkrati pa tudi spodbudil pripravo protokolov ukrepanja pristojnih organov, saj je treba takšnega otroka, zlasti če gre za mlajšega od petnajstih let, v prvi vrsti obravnavati kot ogroženega. Kazenski pregon je sicer skrajno sredstvo, vendar je glede kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, tudi državni tožilec zavezan, da ukrene, kar je treba v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj in izsleditvijo storilcev ter za usmerjanje predkazenskega postopka.

Natisni: