Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik varuhinje na delavnici o pritožbenem mehanizmu glede incidentov pri izpolnjevanju nalog Frontexa


Namestnik Varuhinje Miha Horvat se je v ponedeljek, 6. 12. 2016, udeležil delavnice glede pritožbenega mehanizma agencije Frontex, ki je v organizaciji slednjega potekala v Bruslju (Belgija). Varuh je bil tja povabljen kot slovenska 'institucija za temeljne pravice' (angl. 'Fundamental Rights Institution').

Na delavnici je bil predstavljen pritožbeni mehanizem za osebe, na katere vplivajo dejanja agencije, razlogi za njegovo vzpostavitev in obravnavanje pritožb skladno s pravico do dobrega upravljanja. Sledilo je izmenjava izkušenj med predstavniki posameznih držav glede obravnave pritožb zoper policiste.

Namestnik Horvat je pri tem predstavil obravnavanje pritožb zoper policiste pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije. V teh primerih Varuh začne postopek takoj po prejemu pobude le v posebej utemeljenih primerih, praviloma pa pobudnike spodbujamo, da najprej sami aktivno izkoristijo pritožbeno pot na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), če se s postopki policistov ne strinjajo. Varuh namreč meni, da je prav, da se morebitni sporni postopek policistov s pomočjo njihove pritožbe najprej preveri v okviru sistema, v katerem se je zatrjevana nepravilnost zgodila - ob tem pa pobudnike tudi seznanjamo, da je naše posredovanje v teh primerih možno, če s predvideno pritožbeno potjo ne bodo zadovoljni ali pa zaradi dolgotrajnega postopka, morda celo molka pristojnega organa. Na omenjeni delavnici se je izkazalo, da je opisana subsidiarnost posredovanja varuha človekovih pravic pravilo tudi v drugih državah.

Vzpostavitev dejansko učinkovitega lastnega pritožbenega mehanizma za situacije, do kakšrnih (lahko) prihaja pri izpolnjevanju nalog Frontex, prinaša s seboj veliko raznovrstnih izzivov predvsem glede pristojnosti pritožbenih organov posameznih držav, zbiranja dokaznega gradiva ter pravočasnega in vsebinsko ustreznega sodelovanja med vsemi vpletenimi deležniki. Odgovori na ta vprašanja pa se bodo izkristalizirali predvsem ob konkretnih praktičnih primerih.

Dogodka sta se iz Slovenije udeležila tudi vodja oddelka v Sektorju mejne policije in vodja Sektorja za pritožbe v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge MNZ. Poleg predstavnikov držav članic, pridruženih članic in nekaterih držav, ki še niso vstopile v schengensko območje, so pri izvedbi delavnice sodelovali tudi evropska varuhinja človekovih pravic (angl. European Ombudsman), uradnica za temeljne pravice v agenciji (angl. Fundamental Rights Officer) in predstavnica Agencije za temeljne pravice (angl. Fundamental Rights Agency).

Natisni: