Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odgovarjanje Ministrstva za zdravje pobudnici

Kršitelj: Ministrstvo za zdravje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Ministrstvo za zdravje je pobudnici na njena dopisa odgovorilo šele po posredovanju Varuha in sicer več kot pol leta po tem, ko se je nanj prvič obrnila sama. Varuh je zato pri delu ministrstva ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja.

Pobudnica je avgusta 2021 v pobudi Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) navajala, da ji Ministrstvo za zdravje (MZ) ni odgovorilo na dopisa z marca in junija 2021. Dopisa sta se nanašala na ukrepe za obvladovanje in zajezitev širjenja okužb s SARS-CoV-2 v šolah.

 

Varuh se je za pojasnilo obrnil na MZ. To je pojasnilo, da v času epidemije covida-19 dnevno prejema veliko vprašanj pravnih in fizičnih oseb, ki se nanašajo na sprejete ukrepe za obvladovanje in zajezitev širjenja okužb s SARS-CoV-2. MZ se na prav vsa razumna vprašanja trudi odgovoriti v najkrajšem času, žal pa zaradi močno povečanega obsega dela v času epidemije in preobremenjenosti zaposlenih vedno to ni mogoče. Odgovoru so priložili tudi odgovor pobudnici, ki so ji ga poslali po našem posredovanju.

Varuh razume, da se MZ spopada s povečanim obsegom dela zaradi okoliščin, povezanih z bojem proti virusu SARS-CoV-2. Vendar pa je pobudnici odgovorilo šele po posredovanju Varuha in več kot pol leta po tem, ko se je na MZ sama obrnila prvič. Glede na navedeno je Varuh pri delu MZ ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic. Pobuda je bila utemeljena. 19.1-35/2021

 

Natisni: