Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Načelo dobrega upravljanja zavezuje tudi policijo

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

MNZ smo opozorili na navedbe pobudnika, da mu je 25. 10. 2017 naslovil vlogo, ki jo je poimenoval kot "Predlog za uvedbo postopka po uradni dolžnosti" in, da je s sklicevanjem na dopis MNZ z dne 27. 11. 2017, Policijsko postajo (PP) Ljubljana Vič 11. 7. 2018 zaprosil za podatke o poteku preiskave v njegovi zadevi, vendar ni prejel nobenega odgovora. Upoštevajoč navedeno smo MNZ zaprosili za podatke o tem, kako je postopalo z vlogo pobudnika, kot tudi, ali mu je bilo na njo kakorkoli odgovorjeno.

Posebej pa smo zaprosili za sporočilo, če držijo njegove navedbe, da na prošnjo za podatke o poteku preiskave z dne 11. 7. 2018 ni prejel odgovora in če, kaj so bili razlogi za to. V dodatnem posredovanju pri MNZ smo v tej zvezi tudi menili, da stališče PP Ljubljana Vič, da ni bil pisno obveščen o poteku postopka, ker nikoli ni zaprosil za obveščanje, ne more v celoti vzdržati, saj menimo, da bi bilo v skladu z načelom dobrega upravljanja bolj prav, da bi bil ovaditelj, ki je očitno tudi oškodovanec, seznanjen (vsaj) z dejstvom, da je bilo v njegovi zadevi v skladu z desetim odstavkom 148. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani poslano poročilo.

Pobudo smo presodili za utemeljeno, saj pri postopanju PP Ljubljana Vič ugotavljamo kršitev načela dobrega upravljanja. MNZ je sicer sporočilo, da je pobudnika Nacionalni preiskovalni urad Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave z dopisom z dne 27. 11. 2017 obvestil, da so njegov dopis s 25. 10. 2017, ki se je nanašal na gradbena dela na sosednji parceli, s katerimi naj bi posegali v njegovo nepremičnino, odstopili v nadaljnje reševanje PP Ljubljana Vič.

Na tej PP pa so spregledali njegovo zaprosilo za posredovanje podatkov o poteku preiskave z 11. 7. 2018, tako da so ga o tem, da so pristojnemu državnemu tožilstvu v obravnavani zadevi posredovali poročilo po desetem odstavku 148. člena ZKP, obvestili šele 6. 12. 2018, to je očitno v posledici našega posredovanja. MNZ nas je tudi seznanilo, da bo Uprava kriminalistične policije v okviru predvidenega strokovnega nadzora nad delom Policijske uprav Ljubljana in PP Ljubljana Vič, med drugim obravnavala tudi njegov primer. 16.1-73/2018

Natisni: