Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Konferenca o zagovorništvu otrok in mladostnikov

"Ali nikoli nisi občutil, da je greh zoper naturo, če so otroške sanje goljufane?"
se je spraševal že Ivan Cankar in obenem ugotavljal:
"V srcu ostanejo zmerom, do zadnjega dne, kakor žolč in pelin;"

 

Varuh človekovih pravic RS je v sodelovanju z iniciativno delovno skupino za zagovorništvo pripravil strokovni posvet Zagovorništvo otrok in mladostnikov, ki je bil v četrtek, 20. 4. 2006, od 9. do 17. ure v prostorih državnega sveta v Državnem zboru RS. 

Ugotavljamo namreč, da se Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah v Sloveniji ne uresničuje tako, kot bi si želeli, to je v otrokovo največjo korist. V različnih zapletenih formaliziranih postopkih (npr. pred sodišči, na centrih za socialno delo, v ločitvenih postopkih...) se otrok sam ne znajde in pogosto nima možnosti izraziti svojega mnenja ali pa tega kljub možnostim ne zna. V civilnih postopkih pogosto interesi staršev prihajajo v navzkrižje z interesi otroka in ta konfliktnost interesov je za otroka sila travmatična.
Otrokove koristi bi morali sicer s posebnimi znanji prepoznati že organi, ki vodijo postopek, in jih nato soočiti z interesi drugih udeležencev v postopku. Ti drugi udeleženci pa so praviloma glasnejši in imajo več moči kot otrok, zato se čedalje intenzivneje izkazuje potreba, da bi otroke v različnih postopkih zastopal zagovornik, ki bi bil glas otroka in bi ga okrepil tam, kjer je šibak.

S posvetom smo želeli te želje in ideje osvetliti z vseh strani. Ugotavljali smo:
• ali zagovornika otrok, ki bi otroka oskrboval z informacijami in njegov jezik prevajal v jezik odraslih ter obratno, potrebujemo in kakšnega;
• kako naj bi bil sistem zagovorništva oblikovan, da bi bil v resnično oporo otroku;
• kako ga umestiti v zakonodajni sistem.

K besedi smo povabili številne strokovnjake in vse, ki se vsakodnevno srečujejo s tem vprašanjem, tudi otroke. V prvem delu posveta so predstavili svoj pogled na vprašanje zastopništva. Delo pa se je nadaljevalo v obliki skupinskih delavnic, stališča, mnenja in predloge pa smo oblikovali v sklepe posveta. Po posvetu smo razpravo preselili na svetovni splet. Svoje predloge so zainteresirani lahko oddali tudi preko spletne strani Varuha človekovih pravic RS www.varuh-rs.si. Po končani javni razpravi smo pripravili poročilo in predloge posredovali pristojnim organom.

Prispevki

Program posveta (Word)

Plakat za Zagovorništvo otrok in mladostnikov (JPG)

Prijavnica za posvet (Word)

Natisni: