Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Otrok, slovenski državljan, ne sme imeti manj pravic, ker je njegov oče tujec


v obravnavo smo prejeli pobudo slovenske državljanke, ki prebiva v Sloveniji, ki je skupaj z otrokom (slovenski državljan, ki prebiva v Sloveniji) zaprosila za pravico do starševskega dodatka in otroškega dodatka. Otrokov oče je hrvaški državljan, ki živi in dela v Republiki Hrvaški. Obe pravici sta bili prosilki zavrnjeni. Iz odločbe centra za socialno delo razlogi za zavrnitev pravice niso bili razvidni, zato smo zaprosili za dodatno pojasnilo. Iz odgovora izhaja, da je po Uredbi (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljevanju Uredba), kadar je eden od staršev zaposlen v drugi državi članici EU, drugi od staršev pa ni zaposlen v državi stalnega bivališča, primarno pristojna druga država članica. Našo pobudnico je  zato center za socialno delo napotil pravico uveljavljati na Hrvaškem.

Center za socialno delo ni ravnal pravilno, saj je pobudničino vlogo zavrnil, namesto da bi jo odstopil Centru za socialno delo Ljubljana Bežigrad, ki je Centralna enota po Uredbi. Centralna enota bi nato vlogo odstopila pristojnim hrvaškim organom, po končanem postopku na Hrvaškem pa bi še obračunala morebitno razliko v višini pravic na Hrvaškem in v Sloveniji.
 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo predlagali odpravo odločb centra za socialno delo po nadzorstveni pravici, saj je odločbi izdal stvarno in krajevno nepristojen organ.  Opozorili smo tudi na to, da bi morale biti pravice pobudnice varovane od dne, ko je prvič vložila vlogo v Republiki Sloveniji, ne glede na to, kako se bodo odvijali  postopki v nadaljevanju.

Ministrstvo je našemu predlogu sledilo in zagotovilo, da bosta obe sporni odločbi odpravljeni po uradni dolžnosti. Vloga pobudnice bo ustrezno obravnavana v Sloveniji in odstopljena v obravnavo na Hrvaškem, pri čemer bo pobudnici varovan njen položaj od dneva, ko je vlogo prvič vložila v Sloveniji. 11.2-24/2016

Natisni: