Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolžnost preživljati otroka, ki se šola (2)


Že v letu 2013 (Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2013, str. 305) smo opozorili na težavo staršev, ki so dolžni preživljati polnoletne otroke, ki se šolajo. Zakonodaja določa, da so starši dolžni preživljati otroka do šestindvajsetega leta, če se redno šola. Sodna praksa je že jasno opredelila, da za dokazilo rednega šolanja ne zadošča le potrdilo o vpisu, temveč mora otrok dejansko sproti opravljati različne študijske obveznosti.

Trenutno imajo starši, ki jim drugi starš oziroma otrok ne želi s potrdilom o vpisu izkazati, da se otrok redno šola, možnost pridobiti otrokovo potrdilo o vpisu preko centra za socialno delo. Kot navedeno, pa to ne zadošča za nedvoumno  ugotovitev, ali se otrok šola. Starši, ki jim otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo nimajo nobene pravice vpogledati v dejanske ocene ali opravljene izpite svojega otroka in s tem ne morejo preverjati njegovega izpolnjevanja študijskih obveznosti, če otrok teh podatkov ne želi izročiti prostovoljno, kar v praksi ni tako redek pojav.

O problematiki smo obvestili Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZEM), ki je ocenilo, da je ustrezna ureditev, po kateri lahko starši na centru za socialno delo pridobijo potrdilo o otrokovem šolanju. Hkrati so nam tudi pojasnili, da je mogoče v zvezi z dolžnostjo preživljanja vedno vložiti tožbo na sodišče.

Takšno napotilo se nam zdi sporno, saj bi morala biti sodna pot zadnja možnost reševanja spora, ko so izčrpane vse druge možnosti. Po našem mnenju bi bila možna rešitev, da bi bilo zakonsko določeno, da dolžnost preživljanja preneha, če otrok staršem noče predložiti dokazila o tem, da se dejansko šola (poleg potrdila o vpisu še najmanj potrdilo o opravljenih izpitih), ali pa, da bi starši imeli zakonsko pooblastilo, da takšne podatke sami pridobijo na šoli, kjer se otrok šola.

V letu 2016 je MDDSZEM pripravilo predlog novega Družinskega zakonika, kjer je bila predvidena ureditev v smeri, da bi starši morali preživljati otroke, ki imajo potrdilo o vpisu in ne več zgolj otroke, ki se šolajo. Navedeno je po našem mnenju brez utemeljitve predstavljalo širjenje dolžnosti staršev do preživljanja, ki ne varuje šolajočih se otrok, temveč preprečuje zgolj morebitne zlorabe v smislu pridobivanja potrdil o vpisu brez dejanskega sočasnega šolanja. MDDSZEM je naše pripombe upoštevalo in zakonsko besedilo popravilo na staro ureditev (otrok se mora šolati, da so ga starši dolžni preživljati), še vedno pa ni urejena možnost staršev, da pridobijo podatke o otrokovem dejanskem šolanju. 11.2-11/2017

Natisni: