Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kršitev pravic dijakinjam srednje poklicne in tehniške šole

 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport (inšpektorat) je Varuhu odstopil v reševanje pobudo dijakov in staršev srednje poklicne in tehniške šole, ki so se meseca junija obrnili na ravnatelja šole in na inšpektorat. Njihova prijava je vsebovala vrsto očitkov v zvezi z vedenjem in ravnanjem učitelja športne vzgoje do deklet na šoli, še posebej pa do ene izmed njih. Učitelju so dijaki in starši očitali verbalno nasilje, neprimerne opazke, diskriminacijo, nepravično ocenjevanje, zaradi česar se dijakinje počutijo ponižane in osramočene.

 

V zvezi s pismom smo nemudoma pisali ravnatelju šole. Zahtevali smo, da se opredeli do vseh kritičnih navedb iz pisma in da pojasni, kaj je že storil za to, da bi se problem med učiteljem in dijakinjo (ter drugimi dijakinjami) rešil po mirni in razumni poti ter kako namerava nastali problem rešiti v prihodnje.

 

V postavljenem roku smo prejeli odgovor. Ravnatelj je v njem zatrdil, da je za zaščito pravic ene izmed dijakinj, ki jo je učitelj športne vzgoje še posebej trpinčil, storil vse, kar je bilo v njegovi moči. Učitelj dijakinje od 23. 5. 2016, ko je bil o problemu ravnatelj obveščen, ni več poučeval. Pojasnil je, da je bil učitelj sicer že v preteklosti večkrat opozorjen na svoj nepedagoški, nestrokoven in neprimeren odnos do dijakinj. Učitelj je po navedbah ravnatelja med drugim kršil tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov, saj je brez vednosti in soglasja dijakinje in njenih staršev poizvedoval pri njeni osebni zdravnici o njenem zdravstvenem stanju ter celo pridobil dve potrdili o njenih omejitvah pri pouku športne vzgoje. Na podlagi svojih ugotovitev o ravnanju učitelja se je ravnatelj odločil za disciplinski ukrep in mu je izrekel opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru nove kršitve delovnih obveznosti in predpisov.

 

Na podlagi odgovora in podatkov iz pobude smo ocenili, da je učitelj poleg nespoštovanja predpisov (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov) kršil dijakinji več pravic, med drugim še posebej pravico iz 37. člena Konvencije o otrokovih pravicah, saj jo je šikaniral in trpinčil ter se nasploh do nje neprimerno in nesramno obnašal. S tem je kršil tudi njeno pravico do dostojanstva. S svojim ravnanjem, ko je brez vednosti in soglasja dijakinje in njenih staršev poizvedoval o njenem zdravstvenem stanju, je tudi nedopustno posegel v njeno pravico do zasebnosti. Zato smo menili, da je bil ravnateljev ukrep primeren, čeprav bi bil lahko tudi strožji - odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ker nam niso bili znani razlogi, da se ravnatelj ni odločil za najstrožji ukrep, njegove odločitve nismo mogli ocenjevati. Morda je dal učitelju še eno možnost, da se spremeni.

 

Mnenje Varuha smo sporočili inšpektoratu, v vednost smo ga poslali tudi ravnatelju šole. Pobudo smo zaključili kot utemeljeno. 5.8-21/2016

Natisni: