Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh podpira načrtovano prenovo v Centru za tujce

Vodja Centra za tujce mag. Jože Konec je namestnika varuhinje Ivana Šeliha ter svetovalca Varuha Roberta Gačnika, spec., in mag. Uroša Kovačiča v sredo, 10. 5. 2017, podrobneje seznanil z načrtovano prenovo moškega oddelka Centra za tujce.

Varuh človekovih pravic RS načrtovane spremembe podpira, saj gre po njegovi presoji za izboljšanje bivalnih razmer tujcev in napredek na področju zagotavljanja varnosti nastanjenih tujcev.

Z načrtovano prenovo, pri kateri se upoštevajo dobre prakse drugih držav, se uresničujejo tudi nekatera naša priporočila, ki jih je doslej podajal v izvajanju nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Natisni: