Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja na okrogli mizi o izzivih šolanja romskih otrok

Varuhinja človekovih pravic se je danes, 31. 3.2014, udeležila okrogle mize o (ne)diskriminaciji romskih otrok v osnovni šoli. Uvodoma je nagovorila udeležence dogodka, ki ga je organizirala Zveza Romov za Dolenjsko in je potekal v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto.

Govorila je o pravicah romskih otrok do enakega šolanja, kot jih imajo drugi otroci. Opozorila je na obveznost države, da izobraževanje romskih otrok uredi na sistemski ravni in na odgovornost romskih staršev, da poskrbijo za šolanje svojih otrok. Ob tem je dodala še vlogo centrov za socialno delo, ki morajo bedeti nad šolanjem romskih otrok, saj gre lahko v nasprotnem primeru tudi za kaznivo dejanje zanemarjanja otrok. Poudarila je še, da so predpogoj za uspešno vključevanje romskih otrok v družbo so urejene bivanjske razmere in vključevanje otrok v vrtce. Zavzela se je za širjenje primerov dobre prakse po Sloveniji in zaposlovanje romskih pomočnikov. Predstavnica ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport Erika Rustja je povedala, da bo ministrstvo kmalu razpisalo nekaj delovnih mest za romske pomočnike.

Lilijana Tudija iz Zveze Romov za Dolenjsko je predstavila opažanja Zveze v zvezi s šolanjem otrok, Darja Brezovar iz OŠ Bršljin v Novem mestu je predstavila trikotnik romski otroci - šola – romski starši, ki deluje v šoli, Nataša Brajdič iz Policijske akademije je govorila o otrokovem besednem zakladu in vlogi staršev pri izobraževanju romskih otrok, Blaž Kovač iz Amnesty International pa je nanizal nekaj izzivov človekovih pravic v izobraževanju romske manjšine iz prakse.

Natisni: