Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Svetina o zaposlovanju oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Biotehniškem centru v Naklem udeležil konference v okviru projekta FARMID, s katerim želijo spodbuditi zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah, kjer se je zavzel se je za sistemsko ureditev tega področja. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju so namreč pogosto težje zaposljive, saj običajno dosežejo nižjo stopnjo formalnega izobraževanja, primanjkljaji pa se lahko kažejo tudi na njihovi prilagoditveni sposobnosti, ki še dodatno negativno vpliva na zaposlitvene možnosti.

V Sloveniji je na primer na Zavodu za zaposlovanje registriranih velik delež brezposelnih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so pridobili status začasno nezaposljivih brezposelnih oseb, podobno stanje pa je tudi v Evropi, kjer so v povprečju te osebe trikrat bolj podvržene tveganju za brezposelnost.
Kot je povedal varuh Svetina je v Sloveniji kar nekaj primerov dobre prakse vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju v aktivnosti, povezane s kmetijstvom, ki so že pokazale pozitivne učinke iz vidika terapije in socialne vključenosti, a da je osveščenost ljudi glede možnosti zaposlovanja teh oseb še precej nepoznana. »Prevečkrat smo priča slabi svetovalni in pojasnjevalni vlogi države, zato so izobraževalni projekti, kot je FARMID izjemno pomembni. Nujne pa so tudi spodbude vsem, ki želijo stopiti pot socialnega podjetništva na podeželju,« še meni Peter Svetina. 

Natisni: