Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide o minimalni plači

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je v torek, 13. 11. 2018, v državnem zboru udeležila 5. nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Člani odbora ter predstavnice in predstavniki ministrstev, gospodarstva, sindikatov ter nevladnih organizacij so razpravljali o minimalni plači v Republiki Sloveniji.

Namestnica je opozorila na mednarodne zaveze, ki jih Slovenja mora spoštovati, in sicer predvsem na določila Evropske socialne listine, Konvencije MOD, št. 131 o določanju minimalne plače ter na Priporočila Komisije EU o evropskem stebru socialnih pravic. Te namreč določajo, da imajo delavci pravico do poštenega plačila v višini, ki naj njim in njihovi družini zagotavlja dostojen življenjski standard, minimalne plače pa naj bodo takšne, da preprečujejo revščino.

Udeleženci so bili soglasni, da mora biti znesek izplačane minimalne plače takšen, da delavcu in njegovi družini zagotavlja dostojno življenje. Predstavniki gospodarstva so bili ob tem kritični do višine prispevkov za socialno varnost.

Sedanji sistem je zasnovan tako, da ne preprečuje kršitev in zlorab, tudi nadzor ni ustrezen, so menili nekateri udeleženci seje. Osnovna plača je zaradi vključenosti posameznih dodatkov v minimalno plačo nižja od te in to bi veljalo spremeniti, so ocenjevali.

Predstavljeni so bili predlogi in razmišljanja, da bi bil pravičnejši sistem zagotavljanja minimalne plače po urni postavki, za kar naj bi se odločalo več držav, med njimi nedavno Nemčija. Pri tem so bile izpostavljene pasti tega ukrepa, zlasti za prekarne delavce, pa tudi za izplačila v primerih bolniških odsotnosti.

Predloga poslanske skupine SDS, naj vlada pripravi analizo uvedbe minimalne urne postavke in tudi javno predstavitev mnenj, v zaključku seje nista bila sprejeta.Natisni: