Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Rešitve iz 55.a člena ZZVZZ za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji niso ustrezne

Ureditev, da posamezniki, ki dosegajo nizke prihodke iz naslova dopolnilne dejavnosti na kmetiji plačujejo enak znesek za zavarovanje kot tisti, ki zaslužijo veliko, je neskladna z načelom pravičnosti.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh) je na podlagi medijske objave odprl lastno pobudo v zvezi s problematiko plačevanja prispevkov za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je nastala s sprejetjem novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 91/13 z dne 5. 11. 2013, ZZVZZ). V prvem odstavku 55.a člena ZZVZZ je namreč določeno, da zavarovanci iz 15. člena ZZVZZ in po njih zavarovani družinski člani iz 20. člena ZZVZZ plačujejo prispevek po stopnji 6,36 odstotka tudi iz naslova dejavnosti, ki se opravlja kot postranski poklic. Zavezanci so namesto prejšnjih 4,55 evra mesečno od februarja 2014 dalje pričeli plačevati 32,36 evra mesečno, kar je na letni ravni zneslo 388,32 evra. V letu 2019 pa so skupni prispevki znašali 426,36 evra. Ureditev, da posamezniki, ki dosegajo nizke prihodke iz naslova dopolnilne dejavnosti na kmetiji plačujejo enak znesek za zavarovanje kot tisti, ki zaslužijo veliko, pa se kaže kot neskladna z načelom pravičnosti.

Varuh se je za stališče glede predloga kmetov, da bi se plačilo dodatnih prispevkov za socialno varnost vezalo na dejansko ugotovoljen prihodek, obrnil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). Konec meseca aprila smo prejeli odgovor, da tudi MKGP uveljavljene rešitve iz 55.a člena ZZVZZ ocenjuje kot nesprejemljive in je Vladi Republike Slovenije že predlagalo, da se za dopolnilne dejavnosti oblikuje specifičen pristop in oblikovanje posebne politike zanje na način, da se zagotovi ugodno poslovno okolje tako z administrativnega kot tudi davčnega in drugih vidikov.

Z navedenim smo seznanili Ministrstvo za zdravje, ki se je odzvalo s pojasnilom, da bo v sklopu priprave novega ZZVZZ preučilo možnost ukinitve prispevka po 55.a členu ZZVZZ za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ob tem bo predmet urejanja tudi področje vseh dosedanjih kategorij zavarovancev in njihovih družinskih članov, celovito pa se bo uredilo tudi prispevne stopnje in prispevne osnove za prispevke na področju zdravstvenega zavarovanja. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 so se postopki usklajevanja izhodišč za pripravo tega zakona sicer zamaknili na prihajajoče mesece. Varuh bo aktivnosti pristojnih tako spremljal še naprej. 10.0-2/2019

Natisni: