Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o pritožbi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Na Varuha se je dne 14.3.2017 obrnila pobudnica in nas seznanila s primerom svoje hčerke, študentke, ki je v mesecu maju 2016 prejela odločbo centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), da ni upravičena do nadaljnjega izplačevanja državne štipendije in da mora že izplačano štipendijo vrniti.
Hčerka se je na odločbo pritožila. CSD je dne 5.6.2016 odstopil pritožbo v reševanje Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZEM). Hčerka odločitve o svoji pritožbi ni prejela v zakonskem roku dveh mesecev, zato se je pobudnica po telefonu obrnila na MDDSZEM. Dobila je informacijo, da MDDSZEM trenutno rešuje pritožbe iz leta 2015 in da naj hčerka počaka še kakšno leto na odločitev. Pobudnica je s primerom seznanila Varuha, saj se ji (citiramo) »ne zdi mogoče, da je v naši državi kaj takega mogoče«.

Varuh pobudnikom, ki se zaradi dolgotrajnega odločanja o pritožbi obrnejo nanj, pojasni možnost, da zaradi takoimenovanega molka organa druge stopnje vloži tožbo na pristojno sodišče. Pri tem jim predlaga, da poskušajo na MDDSZEM najprej dobiti informacijo o tem, kdaj lahko pričakujejo odločitev o svoji pritožbi, ter se tudi na podlagi te informacije odločijo, kako bodo ravnali.

Varuh je seznanjen z zaostanki pri reševanju pritožb. MDDSZEM že več let opozarjamo na nedopustne zaostanke pri reševanju pritožb zoper odločitve o pravicah iz javnih sredstev, ki rušijo zaupanje v pravno in socialno državo. Varuh meni, da MDDSZEM z dolgotrajnim odločanjem krši pravico enakega varstva pravic, ki jo zagotavlja 22. člen Ustave RS, prav tako pa krši načelo socialne in pravne države iz 2. člena Ustave RS. 4.4-5/2017

Natisni: