Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaradi domnevnega neukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik zaradi neukrepanja Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) v zvezi s kioskom, v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil v zvezi z dolgoletno problematiko onesnaževanja Železarne Ravne in domnevno neizvršeno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti pritožbenega postopka. Dne 28. 6. 2007 je vložila pritožbo zoper...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil gluhi študent, ki bi mu morala fakulteta omogočiti spremljanje predavanj in vaj s tolmačem....

Več
, ustvaril/-a VČP

Učitelj in mentor učencem za Cankarjevo priznanje nas je opozoril na določbo 11. člena Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočila, da naj bi bil ob rednem inšpekcijskem nadzoru kršeni Zakon o šolski inšpekciji...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je z dopisom z dne 22. 1. 2007 obrnil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), v katerem je opozoril na vprašanje...

Več