Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudo naslovila skupina vojakov, ki so uveljavljali pravice iz naslova starševstva v skladu z določbami Zakona...

Več
, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo več pobud dijakov – letošnjih gimnazijskih maturantov, ki so v času šolanja v srednjih šolah prejemali Zoisovo štipendijo. V pritožbah...

Več
, ustvaril/-a VČP

Je kamniška smodnišnica polna eksploziva? Kdaj bodo odstranjena nevarna eksplozivna in pirotehnična sredstva? Kaj vse je na območju stare smodnišnice?...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je 16. 4. 2004 podala prijavo o nezakonitem posegu v apartmajskem objektu v Portorožu in pričakovala ustrezno ukrepanje inšpektorja. V...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) z dne 26. 10. 2007. S tem sklepom je ARSO dovolil obnovo postopka v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila civilna pobuda za varstvo okolja Planinska vas, ki je želela doseči ustavitev dela asfaltne baze....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ker je menila, da Inšpektorat Republike Slovenije brez podlage ruši stanovanjske...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritoževal zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka. Med drugim je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z motečo...

Več
Kršitelj: Inšpektorat RS za okolje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: IRSOP-u smo priporočili naj zaključi postopek oziroma izda sklep o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe v delu, v katerem je prepovedana uporaba objekta. Posredovanje Varuha je bilo uspešno.