Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

VPRAŠANJA IN ODGOVORI v zvezi z javnim razpis za izbor nevladnih in humanitarnih organizacij za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil DPM

V postopku prijav na javni razpis za izbor nevladnih in humanitarnih organizacij za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil DPMse je pojavilo nekaj vprašanj, ki jih objavljamo, obenem pa tudi odgovore nanje:

 1. Ali je za prijavo na razpis na voljo kakršenkoli obrazec ali kaj podobnega?
  Posebnega obrazca za prijavo ni.

 2. Ali je prijavi potrebno priložiti oba potrdila o nekaznovanosti za vse člane, ki bodo sodelovali?
  Ob prijavi morajo biti predložena tudi potrdila o nekaznovanosti za vse člane, ki bodo sodelovali pri izvajanju nalog in pooblastil DPM.

 3. Rok je 15. 1. 2023, kar je nedelja. Ali to pomeni, da morajo biti prijave pri vas najkasneje v petek, 13. 1. 2023?
  Ker je rok za prijavo za sodelovanje pri DPM 15.1., ko je nedelja, se rok izteče v ponedeljek.

 4. Je možno prijavo prinesti osebno?
  Prijavo je seveda mogoče oddati tudi osebno.

Natisni: