Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja sprejem smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

V zadnjih dveh desetletjih so naša življenja vse bolj prežeta z uporabo različnih elektronskih naprav z zasloni, uporaba interneta in informacijske tehnologije pa se je razširila praktično na vsa področja življenja in na vse starostne skupine. Uporabi pametnih telefonov, tablic in drugih naprav se danes težko izognejo tudi otroci. Povezanost z internetom sicer prinaša ogromno pozitivnega, od skoraj neomejeno dostopnega znanja, do zabave in možnosti spletne komunikacije. Kljub temu pa so vse glasnejša opozorila strokovnjakov, ki svarijo pred neprimerno uporabo elektronskih naprav in na tveganja, ki jih vedno bolj spoznavamo.

V zadnjem letu, ko se soočamo z epidemijo koronavirusne bolezni, so se tudi na Varuha človekovih pravic obračali starši, ki so opozarjali na škodljive posledice prekomerne izpostavljenosti zaslonom, ki so jim bili njihovi otroci izpostavljeni med šolanjem na daljavo. Obveščali so nas, da so otroci in mladostniki poročali o glavobolih, slabši kakovosti spanja in drugih tegobah. Starši so opažali, da so otroci postajali apatični, skrbele pa so jih tudi posledice njihove zmanjšane telesne aktivnosti.

Na škodljive posledice prekomerne uporabe mobilnih telefonov, tablic in računalnikov so mnogi strokovnjaki opozarjali že pred epidemijo, ta pa je težave na tem področju le še povečala. Pri odločanju o tem, koliko dostopa do elektronskih naprav omogočiti otroku, se starši srečujejo z različnimi dilemami.

Varuh ob tem meni, da je pri tem pomembno posvetovanje z otroki oz. mladostniki, kar nenazadnje izhaja tudi iz 12. člena Konvencije o otrokovih pravicah, ki določa, da imajo otroci pravico biti slišani in da je njihovim stališčem dati ustrezno težo v skladu s starostjo in zrelostjo otroka. Takšni pogovori bi lahko ob ustreznem vodenju oz. usmeritvah otrokom in mladostnikom pomagali, da digitalno tehnologijo spremenijo v orodje za ustvarjalno izražanje, sodelovanje, igro ali učenje. Pri odločitvah, koliko dostopa jim omogočiti, pa je po mnenju institucije Varuha človekovih pravic nujno slediti mnenju strokovnjakov, saj ta, aktualna problematika terja poenotene in strokovne usmeritve. Varuh zato pozdravlja sprejem prvih nacionalnih smernic Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki določajo čas, ki je še priporočljiv, da ga otroci oz. mladostniki preživijo pred zasloni. Ob tem Varuh apelira na pristojne, naj te smernice ob morebitni ponovni uvedbi šolanja na daljavo (tudi, ko je celotnemu razredu odrejena karantena) upoštevajo pri načrtovanju pouka.

Natisni: